PMTO is het vergrootglas waardoor je sámen met de ouders naar de situatie kijktMarije, PMTO therapeute

De kinderen veranderen vanzelf als wij het anders doenPeter & Rian, Pleegouders

Als pleegouder is zelfvertrouwen erg belangrijk en daar heeft PMTO mij erg bij geholpenGeertje, Gezinshuismoeder

Ik kon weer een band opbouwen met mijn zoonMerlien, moeder

Boosterdag 2014 goed geëvalueerd

Oktober 2014

Jaarlijks nemen alle PMTO therapeuten deel aan een boosterdag. Op deze dag wordt gezamenlijk gewerkt aan verdieping van kennis en vaardigheden op specifieke gebieden. In 2014 is het thema van de booster ‘PMTO & psychopathologie: hoe kunnen we nog beter aansluiten bij gezinnen met specifieke behoeften’. De eerste 3 groepen therapeuten hebben de booster inmiddels gehad. Zij waren positief en evalueerden de dag met gemiddeld een 8.4. Therapeuten gaven vooral aan dat zij direct aan de slag kunnen met het gepresenteerde denkkader en dit ook voor ouders een goed verhaal vinden. Een letterlijk citaat uit meerdere evaluaties: ‘Ik heb ook echt een boost gekregen. Dank!’