Ik heb geleerd ook op afstand de regie te houdenRian, Pleegmoeder

Mijn zoon vond het fijn dat hij een keer niet zèlf het gesprek in hoefdeLouise, moeder

Er is een stukje onvoorwaardelijkheid uit gekomenMonique, Pleegmoeder

We planten heel veel zaadjes en ouders brengen die zelf tot bloeiPetra, PMTO therapeute

Informatie voor ouders

Bijna alle ouders zijn wel eens bezorgd over lastig gedrag van hun kind. Herkenbaar zijn momenten van eindeloos dreinen voor het naar bed gaan, terwijl je als ouder snakt naar een ogenblik voor jezelf. Ook het niet luisteren van je kind, naar dat wat je van hem vraagt, is een veelgehoorde klacht. Een verzoek wordt niet gehoord en zelfs een boze toon helpt niet.

Voor wie is PMTO bedoeld?

Bij de meeste kinderen wisselen perioden van lastig gedrag zich af met perioden van goed gedrag. Dit hoort bij de gezonde ontwikkeling van een kind. Wanneer uw kind echter aanhoudend probleemgedrag laat zien, zoals niet luisteren, schelden, schoppen of slaan, vaak ruzie maken met broertjes of zusjes, liegen of stelen, dan kan het zijn dat er wat extra´s nodig is om het gedrag van uw kind weer in positieve richting te veranderen. PMTO kan u hierbij ondersteunen.

Escalatie voorkomen

Wat is PMTO?

PMTO staat voor Parent Management Training Oregon model en is een behandeling die  als doel heeft om ouders sterker te maken in de opvoeding van hun kind. Het is in Amerika ontwikkeld en gaat er van uit dat kinderen het meeste leren van hun ouders. Zij zijn de belangrijkste personen in het leven van hun kind en hebben de meeste mogelijkheden (liefde, lange adem) om gedrag blijvend te veranderen. Daarmee hebben ouders de sleutel tot verandering in handen.

Tijdens wekelijkse bijeenkomsten  gaan de ouders samen met detherapeut actief aan de slag om hun vaardigheden te versterken. Enkele onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn ´duidelijke instructies geven´, ´je kind stimuleren door aanmoediging´ en ´grenzen stellen´.

Door debijeenkomsten te benutten als oefenterrein, krijgen ouders de gelegenheid om nieuwe vaardigheden uit te proberen en zich deze eigen te maken. Aan het einde van iedere bijeenkomst krijgen ouders een opdracht voor thuist mee, zodat zij het geoefende thuis kunnen uitproberen.

Wat is het effect van PMTO?

PMTO is een goed onderzocht en bewezen effectief programma in zowel Amerika als in Europa (Noorwegen, Denemarken, IJsland). Enkele gevonden effecten op een rij:

  • Kinderen doen vaker en sneller wat hen wordt gezegd;
  • Gedragsproblemen nemen af, zowel thuis als op school;
  • In de omgang met anderen gedragen kinderen zich socialer;
  • Kinderen van ouders die PMTO hebben gevolgd, komen in de puberteit minder vaak in aanraking met de politie;
  • Moeders die PMTO hebben gevolgd zijn minder depressief dan andere moeders, hebben vaker werk en verdienen gemiddeld meer.

 Ook in Nederland worden de effecten van PMTO onderzocht. Dit gebeurt door Maastricht University en de Universiteit van Amsterdam.

Enkele kenmerken van PMTO

Hieronder staan enkele kenmerken beschreven van PMTO:

  • PMTO is een behandeling  op maat. PMTO wordt individueel en in groepsverband aangeboden;
  • Er zijn wekelijkse bijeenkomsten van een uur en tussen bijeenkomsten vindt er een telefoontje tussendoor plaats;
  • De behandeling is actief van opzet en ouders krijgen opdrachten voor thuisn mee;
  • De bijeenkomsten vinden meestal plaats bij de instelling waar PMTO wordt aangeboden. In sommige gevallen wordt PMTO ook thuis gegeven;
  • Gemiddeld komen gezinnen 15- 25 keer voor een PMTO-bijeenkomst naar de instelling toe.

Kwaliteit is belangrijk!

Alle bijeenkomsten worden  opgenomen op video zodat de therapeuten en hun supervisor kunnen nagaan of de best mogelijke kwaliteit wordt gebodenWant dát staat centraal bij PMTO: het waarborgen van de kwaliteit van het programma. Ook vragen wij de ouders en de leerkracht van een kind om een aantal vragenlijsten in te vullen. Dit helpt ons om het programma op maat te kunnen aanbieden.

Is PMTO iets voor u en uw kind?

Als u geïnteresseerd bent in PMTO, dan kunt u kijken of PMTO in uw regio wordt aangeboden. Klik hiervoor op Aanbieders van PMTO.

Wanneer u een verwijzing wilt voor PMTO, klik dan op Contact om na te gaan waar u deze kunt krijgen.