Ik heb geleerd ook op afstand de regie te houdenRian, Pleegmoeder

Mijn zoon vond het fijn dat hij een keer niet zèlf het gesprek in hoefdeLouise, moeder

Er is een stukje onvoorwaardelijkheid uit gekomenMonique, Pleegmoeder

We planten heel veel zaadjes en ouders brengen die zelf tot bloeiPetra, PMTO therapeute

Veelgestelde vragen door ouders

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Wat is een gedragsstoornis?
Kinderen die zich lastig, opstandig of agressief gedragen, hebben niet noodzakelijk een gedragsstoornis. Ieder kind is wel eens onhandelbaar, al dan niet door vermoeidheid of stress. Men kan alleen spreken van een gedragsstoornis wanneer er sprake is van een zich herhalend en aanhoudend gedragspatroon, waarbij sociale regels en normen worden overtreden. Enkele kenmerken zijn: ernstige driftbuien, pesten van andere kinderen, niet gehoorzamen, veel liegen en stelen.

Wat onderscheidt PMTO van de andere behandelingen/interventies die er zijn?
PMTO is een ouderinterventie waarin vijf effectieve opvoedstrategieën worden aangeleerd en versterkt. De behandeling is intensief: de ouders komen 1 x per week voor een bijeenkomst en er is 1 x per week telefonisch contact met de therapeut. Tijdens de behandeling leren ouders door te doen. Er wordt veel geoefend met concrete situaties, zodat ouders goed voorbereid kunnen gaan uitproberen welk effect hun strategieën hebben op het gedrag van hun kind. Dit oefenen neemt een centrale plaats in, meer dan bij andere interventies, waarin meestal meer gepraat wordt over hoe ouders iets kunnen aanpakken Door steeds het effect van de strategieën op het gedrag van het kind te evalueren maken de ouders en therapeut deze effectief voor dit specifieke kind en gezin.
Een ander belangrijk kenmerk van PMTO is de sterke nadruk op kwaliteitscontrole. Alle bijeenkomsten worden opgenomen op video, zodat de therapeut supervisie kan krijgen over zijn werk. Hierdoor wordt de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd en zo goed mogelijk op de behoeften van individuele ouders afgestemd.

Hoeveel dagen neemt de behandeling in beslag?
De PMTO behandeling kan variëren qua duur, afhankelijk van de individuele wensen en behoeften van ouders en het gezin. Elke week is er een bijeenkomst van ongeveer een uur en ook is er elke week een telefonisch contactmoment tussen therapeut en ouders. De ervaring leert dat de PMTO behandeling gemiddeld bestaat uit 20 bijeenkomsten. Maar er zijn ook gezinnen die minder (bijvoorbeeld 12) of meer (bijvoorbeeld 30) sessies nodig hebben. Dit wordt per gezin bekeken.

Hoe weet ik dat mijn kind en ik in aanmerking kunnen komen? Met andere woorden; welke signalen moeten er dan zijn?
Er moet sprake zijn van problemen in het gedrag van uw kind. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in: aanhoudende ongehoorzaamheid, agressief gedrag, gedragsproblemen op school (bijvoorbeeld pesten, vechtpartijen), opstandigheid en driftbuien, liegen. Meestal hebben ouders het gevoel dat ze de greep op het gedrag van hun kind(eren) dreigen kwijt te raken of al kwijt zijn.

Hoe snel zal ik resultaten bemerken?
Onze ervaring leert dat ouders al na een enkele weken verandering in het gedrag van hun kind zien. De eerste verandering die ouders vaak opmerken is dat hun kind beter gaat luisteren, doordat het vaker en sneller instructies opvolgt.

Kan ik ook PMTO volgen samen met andere ouders die vragen hebben over de opvoeding?
Er zijn verschillende instellingen die PMTO ook in groepsverband aanbieden. De groepen bestaan uit ongeveer 10 ouders. Er zijn wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur. De behandeling is tussen de 10 en 12 bijeenkomsten.
Is er tussen de behandelingssessies door een mogelijkheid om contact te hebben met mijn therapeut?
Ja, tussen elke twee bijeenkomsten neemt de therapeut telefonisch contact met u op, om te informeren hoe het gaat, en om eventuele knelpunten direct aan te pakken. De meeste ouders geven aan dat dit hen ondersteunt om met (meer) succes de geoefende strategieën toe te passen.
Is succes gegarandeerd?
Succes is nooit gegarandeerd. Maar onderzoek heeft laten zien dat PMTO een zeer effectieve interventie is bij kinderen met gedragsproblemen. Ook ouders zelf gaan door de behandeling erop vooruit. Zij geven aan dat zij zich zekerder voelen als opvoeder, minder stress ervaren, beter samenwerken als ouderpaar en meer in balans zijn.

Wat gebeurt er met de onderzoeksgegevens?
De gegevens die verzameld worden, zoals de vragenlijsten die u invult en de video-opnames die gemaakt worden, worden gebruikt om de PMTO behandeling zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij uw behoeften. Ook worden de gegevens gebruikt om het effect van de behandeling te onderzoeken. Voor dit laatste worden uw gegevens altijd anoniem verwerkt. De onderzoekers zijn gebonden aan de Nederlandse privacywetgeving, die geldt voor wetenschappelijk onderzoek.

Wat betekent het voor mij (als ouder) dat ik mee doe in een onderzoek?
Het betekent dat u een aantal malen tijdens de behandeling vragenlijsten zult invullen en met uw kind geobserveerd zult worden tijdens het doen van een aantal opdrachten. . Deze gegevens gebruiken wij om de behandeling zo goed mogelijk op uw situatie te laten aansluiten
We gebruiken de gegevens ook om te onderzoeken wat de effecten van de PMTO behandeling zijn. Hiervoor anonimiseren wij de gegevens, zodat we over een grote groep ouders kunnen kijken hoe effectief de PMTO behandeling is. Wij vinden onderzoek belangrijk om de behandeling verder te kunnen verbeteren.