PMTO is het vergrootglas waardoor je sámen met de ouders naar de situatie kijktMarije, PMTO therapeute

De kinderen veranderen vanzelf als wij het anders doenPeter & Rian, Pleegouders

Als pleegouder is zelfvertrouwen erg belangrijk en daar heeft PMTO mij erg bij geholpenGeertje, Gezinshuismoeder

Ik kon weer een band opbouwen met mijn zoonMerlien, moeder

GERALD PATTERSON OVERLEDEN

Augustus 2016

Patterson

Bovenstaande bericht is geplaatst door het Oregon Social Learning Center (OSLC) naar aanleiding van het overlijden van Gerald Patterson op maandag 22 augustus. Patterson was een van de bekendste onderzoekers naar ouder-kind interactie bij de ontwikkeling van gedragsproblemen en effectieve behandeling hiervan. Zijn theorievorming en studies naar coercion (wederzijds afdwingen)  hebben tot op de dag van vandaag een grote invloed op het werk van therapeuten en onderzoekers over de hele wereld. Hij is de grondlegger van Parent Management Training Oregon (PMTO) en zijn werk vormt het fundament van vele interventies gericht op het verbeteren van ouder/opvoeder-kindinteracties. We zijn Patterson dankbaar voor zijn immense bijdrage aan de jeugdzorg en jeugd-GGZ. Via zijn werk blijft hij een verschil maken in het leven van heel veel gezinnen. 

Lees hier meer over het leven van Gerald Patterson.