PMTO is het vergrootglas waardoor je sámen met de ouders naar de situatie kijktMarije, PMTO therapeute

De kinderen veranderen vanzelf als wij het anders doenPeter & Rian, Pleegouders

Als pleegouder is zelfvertrouwen erg belangrijk en daar heeft PMTO mij erg bij geholpenGeertje, Gezinshuismoeder

Ik kon weer een band opbouwen met mijn zoonMerlien, moeder

Nieuwsflits: Zuidwester gaat van start met PMTO binnen pleegzorg

De Zuidwester in Breda heeft in het najaar 2010 een team van therapeuten laten opleiden dat PMTO gaat aanbieden binnen de pleegzorg. PMTO-supervisor bij de Zuidwester, Petra Bastiaensen:
'Binnen de pleegzorg worden steeds meer kinderen met ernstige gedragsproblemen geplaatst. Om voortijdig afbreken van deze plaatsingen te voorkomen dient te worden ingezet op het verminderen en voorkomen van (herhaalde) opvoedingsverlegenheid bij pleegouders. De keuze voor PMTO biedt de mogelijkheid om de opvoedingsvaardigheden van pleegouders op een effectieve wijze op maat te versterken’.