PMTO is het vergrootglas waardoor je sámen met de ouders naar de situatie kijktMarije, PMTO therapeute

De kinderen veranderen vanzelf als wij het anders doenPeter & Rian, Pleegouders

Als pleegouder is zelfvertrouwen erg belangrijk en daar heeft PMTO mij erg bij geholpenGeertje, Gezinshuismoeder

Ik kon weer een band opbouwen met mijn zoonMerlien, moeder

PMTO instrument in studie tandartsen

Januari 2015

Naar de effecten van PMTO wordt veel onderzoek gedaan. In ieder hulpverleningstraject wordt gekeken wat de problemen zijn bij aanvang en hoe deze zich ontwikkelen tijdens de behandeling. Ook wordt de interactie tussen ouder en kind in kaart gebracht. De taken die hiervoor gebruikt worden, zijn ook benut in een onderzoek van twee tandartsen naar voorspellers van veel gaatjes bij kinderen. In twee artikelen doen zij verslag van hun bevindingen. Belangrijkste conclusie: het inzetten van effectieve opvoedingsstrategieën hangt positief samen met een gezond gebit.

Klik hier voor het eerste en het tweede artikel.