PMTO is het vergrootglas waardoor je sámen met de ouders naar de situatie kijktMarije, PMTO therapeute

De kinderen veranderen vanzelf als wij het anders doenPeter & Rian, Pleegouders

Als pleegouder is zelfvertrouwen erg belangrijk en daar heeft PMTO mij erg bij geholpenGeertje, Gezinshuismoeder

Ik kon weer een band opbouwen met mijn zoonMerlien, moeder

Net zo goed PMTO blijven uitvoeren, met minder werkbegeleiding

Maart 2015

PMTO wordt al vele jaren succesvol in Nederland uitgevoerd: het is goed geïmplementeerd en er worden goede resultaten mee behaald. Daarom werken de organisaties die PMTO uitvoeren samen met het Kenniscentrum PMTO Nederland aan het optimaliseren van de kosteneffectiviteit. In de praktijk betekent dit dat we voortdurend kijken hoe we even goede resultaten kunnen behalen met minder eisen aan de therapeuten op het gebied van scholing, werkbegeleiding en beoordeling. In 2014 is in dit kader gekeken hoe de methodische werkbegeleiding voor gecertificeerde therapeuten verminderd kon worden met behoud van de hoge kwaliteit waarmee therapeuten PMTO uitvoeren. Tot op heden is dit een geslaagd experiment: als therapeuten eenmaal goed zijn in PMTO, blijven ze ook met minder begeleiding goed functioneren. Voor details: lees hier meer.