PMTO is het vergrootglas waardoor je sámen met de ouders naar de situatie kijktMarije, PMTO therapeute

De kinderen veranderen vanzelf als wij het anders doenPeter & Rian, Pleegouders

Als pleegouder is zelfvertrouwen erg belangrijk en daar heeft PMTO mij erg bij geholpenGeertje, Gezinshuismoeder

Ik kon weer een band opbouwen met mijn zoonMerlien, moeder

Onderzoek naar individuele PMTO trajecten

Oktober 2015

Met financiële steun van Stichting Kinderpostzegels doet de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de veranderingen die plaatsvinden tijdens een PMTO behandeling. Zo hopen we meer zicht te krijgen op hoe en wanneer de veranderingen in de interactie tussen ouders en kinderen precies ontstaan. In een voorstudie zijn de trajecten van drie gezinnen gedetailleerd gevolgd. Op basis van deze ervaring zijn de instrumenten en procedures aangescherpt en zullen vanaf november nieuwe trajecten onder de loep worden genomen. Dankzij de steun van Kinderpostzegels kan dat!